Търсене на имоти

В Габрово откриха седем жилищни блока обновени по Националната програма за енергийна ефективност

Нови седем жилищни блока, санирани в рамките на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради са открити в Габрово на 17 юни тази година, информира официалният сайт на общината. В официалното откриване и символично въвеждане в експлоатация са включени следните седем обекта: многофамилна жилищна сграда на улица „Св. Св. Кирил и Методий“ №7-9; многофамилна жилищна сграда на улица „Орловска“ №139; многофамилна жилищна сграда на улица „Осми март“ №24; многофамилна жилищна сграда на улица „Антим I“ №3-5; многофамилнаи жилищна сграда на улица „Петър Падалски“ №6, многофамилна жилищна сграда на улица на бул. „Могильов“ №83-87 и многофамилна жилищна сграда на бул. „Могильов“ №84. 
 
Общо сключените договори с община Габрово и с Българската банка за развитие за целево финансиране по Националната програма за енергийна ефективност са 37 броя. Обектите в град Габрово, обновени по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, към настоящия момент са общо 10 броя, три от които - блоковете на улиците „Спортна“ №3, „Йосиф Соколски“ №37 и „Варовник“ №11, са официално открити през миналата година. В процес на обновяване са 19 сгради, а за останалите 8 сгради строително-монтажните работи предстоят.
 
По данни на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, което е координатор на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради и на процеса по предоставяне на безвъзмездната финансова помощ за тяхното саниране, към момента сключени договори за целево финансиране имат общо 2022 сгради в страната, от които въведени в експлоатация са 420 сгради, в процес на изпълнение на строително-монтажните дейности са 560 сгради, а обновяването на останалите 1042 сгради предстои да започне. Благодарение на изпълнените строително-монтажни дейности, 425 броя домакинства вече живеят при много по-добри условия за обитаване в напълно обновени жилищни сгради с общо над 15 000 кв. м разгъната застроена площ.

Domaza - Недвижими имотиПо-стари новини