Търсене на имоти

МВФ предвижда 0.2% икономически растеж за България

 Икономика на България се възстановява след рязкото свиване през миналата година, но рисковете пред нея остават, тъй като големият външен дълг и възможното разпростиране на фискалната криза от Еврозоната е основна заплаха за страната ни, отбелязва Международният валутен фонд /МВФ/. След спад от 5% за 2009 г., МВФ прогнозира, че икономиката на страната ще реализира растеж от 0.2% за 2010 г.

Притокът на капитали вероятно ще остане нисък и вътрешното търсене се очаква да продължи да намалява, което ще наложи съществено преструктуриране в публичния и частния сектор, отбелязва МВФ в годишния си преглед на българската икономика. Reuters


Domaza - Недвижими имотиПо-стари новини